Περιφερειακό πρωτάθλημα BRIDGE Αν. Μακεδονίας – Θράκης.
Καβάλα 24-27 Φεβρουαρίου 2023​

Περιφερειακό πρωτάθλημα BRIDGE Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
Καβάλα 24-27 Φεβρουαρίου 2023