16ΙΟΥΝΟλοήμερη18Περιφεριακό Πρωτάθλημα Πελοποννήσου (Πάτρα)Αγωνιστικό Ημερολόγιο Ομοσπονδίας Bridge

Λεπτομέρειες

ΟΜΠ.Ράφτη, ΟΑΜΛΕ(εκδρομικό)

Ώρα

Ιούνιος 16 (Παρασκευή) - 18 (Κυριακή)(GMT+03:00)

Διοργανωτής

Αγωνιστικό Ημερολόγιο Ομοσπονδίας Bridge

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Ορισμένες ημερομηνίες διεξαγωγής Περιφερειακών πρωταθλημάτων ή πρωταθλημάτων μπορεί να μετατεθούν/προστεθούν, με νεότερη έκδοση του Αγων. Ημερολογίου. 2. Η ΕΟΜ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει ημερομηνίες διοργανώσεών της μετά την Άτυπη Σύσκεψη ή και αργότερα, εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη π.χ. εκλογές, σοβαρά καιρικά φαινόμενα, μη διαθεσιμότητα αιθουσών κλπ.